Urządzenia mechaniczne kluczowe

Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne: Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne to najprostszy jednak z punktu widzenia obsługi najmniej dogodny sposób sterowania zwrotnicami i wykolejnicami. W takim rozwiązaniu sterowanie odbywa się ręcznie (siłą ludzką) na miejscu - tam gdzie występuje dnana zwrotnica wykolejnica - za pośrednictwem ręcznych napędów, które składają się z dźwigni nastawczej z przeciwwagą i [...]