Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne:

Urządzenia mechaniczne kluczowe ręczne to najprostszy jednak z punktu widzenia obsługi najmniej dogodny sposób sterowania zwrotnicami i wykolejnicami.
W takim rozwiązaniu sterowanie odbywa się ręcznie (siłą ludzką) na miejscu – tam gdzie występuje dnana zwrotnica wykolejnica – za pośrednictwem ręcznych napędów, które składają się z dźwigni nastawczej z przeciwwagą i prętu napędnego.
W związku z tym że w takim systemie sterowania nastawniczy w celu zmiany przebiegu pociągu musi pokonywać drogę z budynku nastawni do danego napędu nastawczego, nastawnie lokalizuje się w miejscach gdzie występuje największe zgrupowanie urządzeń nastawczych.
W związku z powyższym małe muszą być też okręgi, co powoduje, że stacje posiadają ich nawet kilka.

Kliknij aby powiększyć 

  Napęd zwrotnicowy ręczny z zamknięciem kluczowym (opis na pow.)

Każda zwrotnica po przestawieniu musi być każdorazowo zablokowana poprzez użycie zamka kluczowego. Ma to na celu zrealizowanie odpowiednich zależności pomiędzy poszczególnymi napędami oraz zabezpieczenie przed przestawieniem zwrotnicy przez osoby nieuprawnione.
Cechą zamków kluczowych jest to, że wyjęcie klucza jest możliwe tylko w pozycji zamkniętej rygla. Po otwarciu kluczem rygla w celu przestawienia zwrotnicy, klucz jest blokowany i nie da się go wyjąć.
Wykonanie potrzebnych uzależnień przy sterowaniu zwrotnicami / wykolejnicami wymusiło powstanie 24 form klucza (24 litery alfabetu) tak, aby każdy zamek kluczowy miał swój indywidualny klucz. Do tego należy doliczyć, że każda forma klucza może mieć 6 różnych grup wycięć co daje łącznie 144 różne rejestry kluczy.

artykuł pochodzi z portalu

http://www.transportszynowy.pl/kolsrknastreczne.php