Eltom dytrybuuje podklady kolejowe wszystkich rodzajów i klas.

W poprzednich latach nasza firma sprzedała na polskim rynku kolejowym rekordową ilość drewnianych podkładów kolejowych czyniąc z naszej organizacji liedra dystrybucji w tym sektorze rynku kolejowego.