Loading...

Drogownictwo i usługi transportowe

Drogownictwo i usługi transportowe2016-10-28T12:12:55+02:00

Nasza oferta

Transport samochodowy

  • Organizacja przewozów towarowych na rynku krajowym

  • Prowadzenie przeładunku surowców i produktów chemicznych w imporcie i tranzycie

  • Opracowanie i realizacja projektów logistycznych

  • Dystrybucja i magazynowanie towarów

  • Dzierżawa i zarządzanie taborem

Materiały drogownicze

  • Kruszywa skalne naturalne: piasek, żwir,

  • Kruszywa skalne łamane: grys granulowany, tłuczeń, kliniec, kruszywo łamane.

  • Asfalty